Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở Trường Mầm non Phú Cường.

Thực hiện Kế hoạch 143/KH-MNPC ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Trường Mầm non Phú Cường về việc tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2018-2019. Trường Mầm non Phú Cường tổ chức hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình GDMN. Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường; khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo.

Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng về công tác chăm sóc giáo dục trẻ, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

10

                                               Khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi

Nội dung thi gồm có 2 phần: kiểm tra năng lực và thực hành.

Kiểm tra năng lực hiểu biết về Điều lệ trường mầm non theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 Quyết định Ban hành Điều lệ trường mầm non; Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Quyết định Ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục mầm non; Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 Quyết định Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.

14

                                                  Phần thi lý thuyết

Thi thực hành hoạt động giáo dục được tổ chức tại lớp học. Nội dung thi thực hành là lần đầu được tổ chức cho trẻ tại lớp đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian ít nhất là một tuần trước thời điểm thi giảng.

11

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở phải đạt bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên; bài thi thực hành đạt loại giỏi theo thang điểm đánh giá.

Hội thi đã diễn ra từ ngày 14/11/2018 đến 23/11/2018. Toàn trường có 09 giáo viên đủ điều kiện dự thi. Phần thi lý thuyết tất cả các giáo viên đều đạt kết quả cao. Trong đó, cô Lê Thanh Ngân – Lớp Chồi 2 đạt 10 điểm, cô Phạm Thị Thúy Kiều – Lớp Chồi 1, cô Nguyễn Thị Giàu nhóm 25-26 tháng cùng đạt 9,75 điểm. Đa số giáo viên xác định mục tiêu bài dạy phù hợp với khả năng, nhu cầu, hứng thú của trẻ; có chuẩn bị đầy đủ kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ. Thể hiện đúng phương pháp đặc trưng của từng môn học. Giáo viên mạnh dạn lựa chọn những những bài dạy mới, bài dạy khó để dạy. Một số  tiết dạy áp dụng tốt chuyên đề “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” tổ chức tiết học một cách linh hoạt, kích thích sự hứng thú của trẻ, tạo cho giờ học sinh động, thoải mái, nhẹ nhàng, thu hút sự chú ý của trẻ.

8

2

4

7

 

51

                                Giáo viên tổ chức hoạt động thực hành tiết dạy

Bên cạnh đó một vài giáo viên xây dựng hệ thống câu hỏi một số tiết còn chưa bám sát vào lĩnh vực đang dạy dẫn đến chưa nổi bật được lĩnh vực phát triển thẩm mỹ, phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội; chưa xử lý tốt các tình huống xảy ra trong tiết dạy.

Ban tổ chức đã tổ chức tổng kết hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở vào ngày 20/12/2018, qua đó khen thưởng cho 7/9 giáo viên đạt Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2018-2019.

18

                                      Tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi

Qua hội thi cũng đã khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ, làm đồ dùng, đồ chơi; góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường, tạo lòng tin tưởng, yêu mến của phụ huynh.

Nguyễn Lâm Thi.