22Th2/21
1. Hình ảnh đo thân nhiệt

Ngày đầu Trường Mầm non Phú Cường đón trẻ vào học trở lại sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán và nghỉ phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 36/SGDĐT- VP ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo

21Th2/21
4. Vệ sinh sắp xếp đồ dùng đồ chơi

Trường Mầm non Phú Cường tổng vệ sinh trường, lớp trước khi đón trẻ vào học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán và nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Công văn số 26/SGDĐT- VP ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo