TT Họ và tên  

Chức vụ

 

1 Nguyễn Thị Thu Hương Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng
2 Nguyễn Thị Lời Phó bí thư chi bộ – Phó Hiệu trưởng
3 Nguyễn Lâm Thi Phó Hiệu trưởng
4 Phạm Thị Thúy Kiều Giáo viên – Chủ tịch công đoàn
5 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên – Bí thư chi đoàn
6 Trần Thị Bích Trâm Giáo viên – Tổ trưởng Chồi – Lá
7 Nguyễn Thị Giàu Giáo viên- Tổ trưởng Nhà trẻ – Mầm
8 Lê Thanh Ngân Giáo viên – Tổ phó Chồi – Lá
9 Nguyễn Thị Ngọc Phượng Giáo viên – Tổ phó Nhà trẻ – Mầm
10 Nguyễn Thị Mai Phương Giáo viên
11 Hồ Nguyên Như Thảo Giáo viên
12 Phạm Thị Gọn Giáo viên
13 Nguyễn Thị Kim Lành Giáo viên
14 Nguyễn Thị Vân Yên Giáo viên
15 Trần Thị Nhí Giáo viên
16 Hồ Thị Kim Thanh Giáo viên
17 Nguyễn Thị Yến Nhi Giáo viên
18 Nguyễn Ngọc Hà Giáo viên
19 Nguyễn Thị Tiền Vàng Giáo viên
20 Nguyễn Thị Kim Nhân viên kế toán – Tổ trưởng văn phòng
21 Nguyễn Văn Đa Nhân viên y tế trường học
22 Nguyễn Thị Diễm Nhân viên nấu ăn
23 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nhân viên nấu ăn
24 Nguyễn Thị Điểm Nhân viên nấu ăn
25 Lê Thị Mỹ Linh Nhân viên nấu ăn
26 Nguyễn Văn Thạch Nhân viên bảo vệ
27 Lê Thị Trinh Nhân viên tạp vụ