Trường Mầm non Phú Cường đăng cai địa điểm thi thực hành Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2017-2018.

– Thực hiện Kế hoạch 1484/KH-PGDĐT-GDMN ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi GDMN huyện Tam Nông, năm học 2017-2018.

– Theo kế hoạch địa điểm thi được chia thành 3 cụm:

+ Cụm tại Trường MN Phú Thành A gồm giáo viên dự thi của 06 trường: MN Phú Cường, MG Phú Thọ, MG Phú Thành B, MG An Long và MN An Long.

+ Cụm tại Trường MN An Long gồm giáo viên dự thi của 05 trường: MN Phú Thành A, MG An Hòa, MG Hoa Mai, MG Phú Ninh, và MN Phú Ninh.

+ Cụm tại Trường MN Phú Cường gồm giáo viên dự thi của 08 trường: MG Tân Công Sính, MG Hòa Bình, MN Tràm Chim, MG Ánh Dương, MG Phú Hiệp, MN Phú Đức, MG Phú Xuân, MN Hoa Sen

– Tại đơn vị cụm thi Trường Mầm non Phú Cường có 37 thí sinh tham dự hội thi được diễn ra bắt đầu từ ngày 19/12/2017.

– Thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục. Giáo viên thực hiện 02 hoạt động:

+ Đối với nhóm nhà trẻ: Hoạt động chơi – tập.

+ Đối với lớp mẫu giáo: 01 hoạt động học và 01 hoạt động khác (vui chơi, hoạt động ngoài trời, thiết kế môi trường hoạt động)

– Nội dung thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục mầm non.

Qua các ngày dự thi thực hành, đa số giáo viên tổ chức tốt các hoạt động, phong cách giáo viên nhẹ nhàng, bình tĩnh tự tin. Tổ chức các hoạt động phù hợp với sự phát triển của trẻ, đảm bảo tính khoa học và sáng tạo, có quan tâm thiết kế các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm, phát huy tính tích cực của trẻ. Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động của giáo viên, trẻ đạt các kiến thức, kỹ năng và thái độ theo mục tiêu của bài dạy cũng như của hoạt động.

Theo kế hoạch dự kiến tổng kết hội thi vào ngày 05/01/2018.

Một số hình ảnh của hội thi.cham soc cay tren doi co GVDG 2 GVDG-4 GVDG GVDG-8 GVDG-7  GVDG 3 gvdg-9 gvdg-10