Kiểm tra kỹ thuật Trường Mầm non Phú Cường đạt chuẩn quốc gia

Thực hiện công văn số 1410/PGDĐT-GDMN ngày 13/13/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông về việc kiểm tra kỹ thuật Trường Mầm non Phú Cường đạt chuẩn Quốc gia năm 2017.Zalo_636445601808653077Vào ngày 23/13/2017, Đoàn kiểm tra gồm 12 thành viên do bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn đã đến làm việc tại Trường Mầm non Phú Cường thẩm định, kiểm tra kỹ thuật trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 theo Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, gồm 5 tiêu chuẩn:

  1. Tổ chức và quản lý.
  2. Đội ngũ giáo viên và nhân viên.
  3. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
  4. Quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và thiết bị.
  5. Thực hiện xã hội hóa giáo dục.Zalo_636445601875306876

Kết quả kiểm tra kỹ thuật, đoàn kết luận Trường Mầm non Phú Cường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Đoàn yêu cầu nhà trường duy trì và phát huy các kết quả đạt được, đồng thời khắc phục các hạn chế, thiếu sót ở từng tiêu chuẩn đã được góp ý nhằm chuẩn bị tốt cho cấp huyện thẩm định kiểm tra chính thức vào đầu tháng 11/2017.Zalo_636445601525180190

Zalo_636445601736236666

Nguyễn Thị Thu Hương